ZASADY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

  • Wczesne rozpoczęcie – im wcześniej rozpoczniemy zajęcia logopedyczne, tym większy i szybszy będzie ich efekt.
  • Indywidualizacja – metody i tempo pracy oraz wykorzystywane pomoce terapeutyczne są dostosowane do możliwości psychofizycznych dziecka/dorosłego, rodzaju zdiagnozowanych zaburzeń mowy.
  • Angażowanie w pracy terapeutycznej wielu zmysłów.
  • Systematyczność i praca własna.
  • Stopniowanie trudności – terapia zawsze rozpoczyna się od ćwiczeń (zadań) najłatwiejszych dla dziecka/dorosłego, kolejno przechodząc do coraz trudniejszych.
  • Zaangażowanie rodziny w proces terapeutyczny – utrwalanie ćwiczeń w domu w oparciu o prezentowany instruktaż i przekazywane materiały.