REGULAMIN ZAJĘĆ

  • Pierwsze spotkanie to konsultacja lub diagnoza.
  • Terapia ma formę zajęć indywidualnych.
  • Zajęcia trwają 30, 45 lub 60 minut (czas ustalany jest indywidualnie) i odbywają się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
  • Zajęcia nie będą przedłużane, gdy spóźnienie nie było wcześniej zgłoszone i ustalone z logopedą.
  • Rodzice dziecka powinni wykonywać zalecane ćwiczenia w domu.
  • Częstotliwość spotkań i odpłatności za zajęcia ustalane są indywidualnie na pierwszym spotkaniu..
  • Nieobecności na zajęciach należy wcześniej zgłaszać telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS pod nr tel. 604-904-248.
  • Zajęcia odwołane mogą zostać odpracowane w dodatkowym terminie, ustalonym przez terapeutę.